Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene!

Ta ansvaret og tenk over følgende:

Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge. Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet.
Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt. Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning
Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente.
Stimuler til deltakelse - uten noen form for press.
Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
 

Fair play

Fair Play er viktig på alle områder innenfor fotballen. Både på- og utenfor banen, i forhold til den aktive fotballen og i all den øvrige drift og aktivitet som er knyttet til klubbens virksomhet. 

Troms Fotballkrets ønsker nå å forsterke fokuset på Fair Play ytterligere gjennom å etablere en ordning med Fair Play verter i barnefotballen. 

Fair Play vertens oppgaver kan oppsummeres slik: Ta en runde rundt banen før kampen - ønske alle velkommen, både gjester og klubbdommer. Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (hvordan foreta innbytte, overårige, eventuelle sykdommer, språk). Bidra til Fair Play hilsen før og etter kampen, se til at en voksen (trener eller lagleder) er tilstede under Fair Play hilsen ute på banen. Hvis klubbdommeren/lagene trenger gode råd/hjelp, kan de henvende se til ”Fair Play verten”. Verten skal ha med seg foreldrevettreglene (grønne kort), og ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene, og bidrar til å få en god avrunding etter kampen.