Roller og polititattester.

For at barna våre skal spille er det flere roller som må fylles i et lag. Oppdatering kommer. 

Flere av foresatte må også ha politattest.

Foreldrevett

Ta ansvaret og tenk over følgende:

  • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
  • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet
  • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
  • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
  • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
  • Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning
  • Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente
  • Stimuler til deltakelse - uten noen form for press
  • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner