Idrettsskole

Juni 2018


Idrettsskolen er et allsidig tilbud til barn mellom 3-5 år (f.12-10), med aktiviteter som hinderløype, turn, klatring, bevegelse til musikk, ball lek, svømming m.m.. Treningen blir å foregå inne i gymsalen på Ersfjordboten skole.

Oppstart 03.09.1

Dette er tt variert idrettstilbud vil gi barn glede, trivsel, trygghet og sosial kontakt. Vi ønsker å fordele oppaven som aktivitetsleder mellom foreldre som kan tenke seg å ta en økt eller to. Det blir satt opp en semesterplan med ulike aktiviteter som vi vil gå igjennom ved oppstart.

Ungene trenger gymsokker, ledige klær og vannflaske.

Påmelding:
Alle som ønsker å delta på treningene må melde seg på enten gjennom e-post til kontaktperson i styret for idrettskolen eller ved første oppmøte.  De som ikke er medlem av klubben må fylle ut innmeldingsskjema og sende inn til kontaktperson.
 

Lagleder
Katrine Richartsen
Epost: katrine.richartsen@gmail.com