Innmelding

Meld inn via
Elektronisk innmeldingsskjema

Eller følgende skjema
Innmeldingsskjema (word) eller som pdf.
Skjemaet sendes enten via vanlig post, pr epost eller gis direkte til medlemmer av styret.


Kostnader ved medlemskap

Enkeltmedlemskap er kr 400,- pr år.
Familiemedlemskap koster kr 700,- pr år.
Søskenmoderasjon: hvert 3. barn er fritatt for treningsavgift.
Medlemskapet faktureres via “Min idrett

Treningsavgift fotball (beregnes utfra hvilket nivå spilleren tilhører):
kr 700,- opp til 12 år pr spiller pr år.
kr 1300,- fra 13 til 16 pr spiller pr år.
kr 1500,- fra 17 til 19 pr spiller pr år.

I tillegg kan det påløpe halleie.

Treningsavgift basket:
kr 600,- pr spiller pr år
Lisens fra fylte 13 år - se informasjon fra Norges basketballforbund.

I tillegg kan det påløpe halleie.