Innmelding

 

For å melde seg inn i IL Blåmann brukes følgende skjema
Innmeldingsskjema (word) eller som pdf.
Skjemaet sendes enten via vanlig post, pr epost eller gis direkte til medlemmer av styret.

Du kan også melde deg inn via "min idrett". 


Priser for å være medlem

Det koster å drive et så stort idrettslag som IL Blåmann har blitt. Vi har et flott klubbhus, ny skatepark, Tromsøs kanskje beste kunstgressbane, skiløyper osv. Vi er avhengig av at medlemmene betaler inn avgiften det koster å være medlem. I tillegg vil det være dugnad som medlemmene må være med på. Dette kan være feks vedlikehold av klubbhuset. Noen av dugnadene vil også være feks kjøp av kalendere. Disse kan selges videre av medlemmene. 

Se ellers her.