Informasjon til foresatte

 
 

Roller i laget:

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

  • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
  • At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
  • Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
  • At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
  • Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet

 

 

 

 

Treninger og utstyr

 

 

 

Mer...