Kurs – Aktivitetsleder i barneidrett

Hva er god barneidrett? Hvordan utvikler barn seg og lærer nye ting? Hva som skal til for at alle barn skal føle idrettsglede?

Aktivitetslederkurs i barneidrett gir deg den kompetansen du trenger for å lage et godt aktivitetstilbud.

Meld deg på kurs 16-17.mars i Tromsø, ved Skjelnan skole! Kurset vil bli holdt av instruktør Britt Leandersen.

Påmelding kan gjøres via Minidrett (https://mi.nif.no/Event#1510415-010) eller mail til kontaktperson Magnus Leonhardsen.

Minner om at kurset er gratis!

Med vennlig hilsen
Magnus Leonhardsen
anlegg- og utdanningskonsulent
magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no
mobil. 47858622
www.idrett.no/troms 

 

Inkluderingsseminar

6. mars klokka 18.00 blir det inkluderingsseminar på Alfheim stadion. En kveld for deling av kunnskap, nettverk, erfaringer og ideer innenfor inkluderingssirkelen.

Mangfoldet er stort blant idrettens medlemmer, og i prosent er det nå over 13 prosent av Tromsø sine innbyggere mennesker med flerkulturell bakgrunn. Gjennom de siste årene har vi rekruttert, via aktivitetsguide, opp mot 200 barn som stod utenfor inn i Tromsøidretten og til noen av våre 136 ulike klubber.

Vi jobber med et helhetlig fokus på inkludering hvor flere aktører rundt barn og barns fritid har og får en viktig rolle. Skal vi lykkes med å inkludere utsatte barn  inn i Tromsøidretten må vi jobbe med flere perspektiver. Ett av dem er at klubbene har og får økt bevissthet rundt inkludering og hva dette betyr for klubbhverdag og klubbpraksis. Vi vil bl.a. bruke litt tid på denne kvelden til å ha fokus på de mange foreldre/ foresatte som driver barne- og ungdomsidretten i Norge. Vi vil også ha fokus på SOLIDARITETSFOND som vi ønsker at alle klubbene skal etablere, og Idrettsrådet vil  hjelpe de klubbene som etablerer et slikt fond.

Vi ønsker representanter fra flest mulig av klubbene i Tromsø kommune og påmelding sendes Britt.Leandersen@nif.idrett.no.

Ellers er seminaret for foreldre, ledere, trenere og andre involverte i idretten.

Vi ønsker minimum 2 representanter fra klubbene som har inkluderingstiltak gjennom Inkludering i idrettslag.

Se invitasjon som vedlegg. Håper dere kan spre denne innad i klubb; hjemmesider, Facebook sider og mail.

Vennlig hilsenBritt Leandersen
Tromsø Idrettsråd
Idrett og Inkludering
Mob: 93670590

 

 

Klubbkveld!

Invitasjon! 

Sammen med Tromsø idrettsråd inviterer styret i IL Blåmann våre trenere, 
lagledere, dugnadsansvarlige, foreldre og ungdommer til en trivelig klubbkveld! 
Tid: Tirsdag 16. januar 2018 kl 18:00-20:00. 
Sted: Blåmann klubbhus.
Mohammed Ahamed, og Britt Leandersen - begge engasjert i Tromsø idrettsråd
vil bidra i løpet av kvelden.

Temaet på kvelden er inkludering i idretten. Så noe av det vi går igjennom er: 
 Kulturforståelse
 Barnefattigdom
 Trenerrollen
 Inkludering i klubbhverdagen
 Solidaritetsfond
 Inkluderingsperspektivet i laget og Mo’s tanker som kaptein for ei
prestasjonsgruppe
 Gruppearbeid

Det vil bli enkel servering.
Vi håper så mange som mulig kommer!
Klikk gjerne «Skal» på arrangementet på Facebook-sida vår hvis du kommer, 
slik at vi kan beregne omtrentlig hvor mange vi skal servere. 😊

For styret
Elin Sagerup

Kalender!

Til medlemmer av IL Blåmann:

De flotte kalenderne til Blåmann er nå ferdig. 
De betales enten via minidrett eller via Vipps på nr 13375. 

Vi ser helst at kalendrene er betalt når de hentes, det gjør alt så meget enklere for den som skal holde styr på det hele. 

Utdeling på klubbhuset torsdag 30.11.17 kl. 28-20.00.

Ta kontakt via il.blamann@gmail.com eller rett spørsmåla til Blåmann på facebook

 

Norges Basketballforbund søker sportssjef med søknadsfrist 30.november

Norges Basketballforbund søker sportsjef til en 100% stilling.

Vil du være en del av et utviklende og spennende arbeidsmiljø i Norges Basketballforbund er dette jobben for deg. NBBF
holder til i flotte lokaler på Ullevål Stadion i Oslo hvor man jobber i et meget kompetent idrettsmiljø.

Sportsjefen i Norges Basketballforbund har ansvaret for alle sportslige forhold i forbundet herunder blant annet landslag, rekruttering,
bredde, nasjonale serier og dommer- og trenerutvikling. Sportssjefen rapporterer til generalsekretær og organisasjonssjef.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Oppfølgingsansvar overfor landslagstrenere og andre ansatte med sportslig relaterte oppgaver
 • Utvikle, implementere og vedlikeholde overordnet sportsplan for hele NBBF
 • Oppfølging og utvikling av NBBFs landslagsvirksomhet
 • Lede prosjektgruppen «Overordnet mål rekruttering»
 • Være synlig i basketmiljøet og delta på relevante arenaer som en positiv og samlende skikkelse
 • Sikre sportslig samarbeid nasjonalt og regionalt
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse av antidoping plan og sertifisering rent særforbund og ren utøver

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets- og/eller høyskolenivå
 • Erfaring fra planarbeid
 • Ledererfaring og god økonomiforståelse
 • Organisasjonsforståelse og erfaring fra frivillige organisasjoner
 • God kjennskap til idrettens organisering
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Trenerkurs

Personlige egenskaper:

 • Kontaktskapende og evne til å motivere og inspirere
 • Evne til å levere resultater og fullføre prosjekter
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert også under stort arbeidspress
 • Helhetsforståelse
 • Gode samarbeidsevner og god på relasjonsbygging
 • Sterk basketfaglig kompetanse og innsikt
 • Stor arbeidskapasitet


Stillingen har varighet til 01.06.2020 med mulighet til forlengelse.
Reiseaktivitet utenom normalarbeidstid må påregnes. Lønn etter avtale. 
For ytterligere informasjon, kontakt generalsekretær Silje Særheim, tlf. 90 80 84 16 

Søknadsfrist: 30.november. 
Søknad og CV sendes til silje@basket.no 

 

Utlysningen kan lastes ned her: Norges Basketballforbund søker sportssjef

Link til nyhetssak på basket.nohttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/S%C3%B8ker-sportssjef.aspx