Tromsølekene ute!

Hei alle sammen

Her kommer invitasjon til Tromsøleken i friidrett 9-10.juni 2018, som arrangeres av IL BUL-Tromsø.
På Valhall stadion i Tromsø. Lagene bes legge ut invitasjonen på sine hjemmesider og FB-sider, samt sende den ut til alle sine utøvere.

Gunnar og Kristine bes videresende denne ut til lagene i Nordland og Finnmark.

Kretsen gjør oppmerksom på at stevnet inngår i Kretscupen for Troms 2018.

Ha en fin helg folkens!

Vennlig hilsen
Johnni Håndstad
kretsleder
Troms friidrettskrets
Pb.16, 9251 Tromsø
Telefon: +47 77 78 82 27
Mobil: + 47 99 57 73 90

Nye medlemmer i styret til IL Blåmann!

Styret
Odd-Børge Lunde Hansen valgt som leder for 1 år.

Elin Sagerup gjenvalgt som nestleder for 2 år.
Benedicte Berg valgt som styremedlem for 1 år. (for Odd-Børge Lunde Hansen)
Anders Haug gjenvalgt som Styremedlem for 2 år.
Lisa Eidesen valgt som styremedlem for 2 år.
Gina Bjørnstrøm valgt som styremedlem for 1 år.
Britt-Eva Andersen, sekretær
Ann-Karin Jensen, kasserer

Lill-Ann Harvey, revisor

Vara:
Steve Tobiassen valgt som vara for 2 år.

Kai Rudi Sandnes valgt som vara for 1 år.
Ungdomsrepresentant Vilde Sørensen gjenvalgt som vara for 1 år.

 

Kurs – Aktivitetsleder i barneidrett

Hva er god barneidrett? Hvordan utvikler barn seg og lærer nye ting? Hva som skal til for at alle barn skal føle idrettsglede?

Aktivitetslederkurs i barneidrett gir deg den kompetansen du trenger for å lage et godt aktivitetstilbud.

Meld deg på kurs 16-17.mars i Tromsø, ved Skjelnan skole! Kurset vil bli holdt av instruktør Britt Leandersen.

Påmelding kan gjøres via Minidrett (https://mi.nif.no/Event#1510415-010) eller mail til kontaktperson Magnus Leonhardsen.

Minner om at kurset er gratis!

Med vennlig hilsen
Magnus Leonhardsen
anlegg- og utdanningskonsulent
magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no
mobil. 47858622
www.idrett.no/troms 

 

Inkluderingsseminar

6. mars klokka 18.00 blir det inkluderingsseminar på Alfheim stadion. En kveld for deling av kunnskap, nettverk, erfaringer og ideer innenfor inkluderingssirkelen.

Mangfoldet er stort blant idrettens medlemmer, og i prosent er det nå over 13 prosent av Tromsø sine innbyggere mennesker med flerkulturell bakgrunn. Gjennom de siste årene har vi rekruttert, via aktivitetsguide, opp mot 200 barn som stod utenfor inn i Tromsøidretten og til noen av våre 136 ulike klubber.

Vi jobber med et helhetlig fokus på inkludering hvor flere aktører rundt barn og barns fritid har og får en viktig rolle. Skal vi lykkes med å inkludere utsatte barn  inn i Tromsøidretten må vi jobbe med flere perspektiver. Ett av dem er at klubbene har og får økt bevissthet rundt inkludering og hva dette betyr for klubbhverdag og klubbpraksis. Vi vil bl.a. bruke litt tid på denne kvelden til å ha fokus på de mange foreldre/ foresatte som driver barne- og ungdomsidretten i Norge. Vi vil også ha fokus på SOLIDARITETSFOND som vi ønsker at alle klubbene skal etablere, og Idrettsrådet vil  hjelpe de klubbene som etablerer et slikt fond.

Vi ønsker representanter fra flest mulig av klubbene i Tromsø kommune og påmelding sendes Britt.Leandersen@nif.idrett.no.

Ellers er seminaret for foreldre, ledere, trenere og andre involverte i idretten.

Vi ønsker minimum 2 representanter fra klubbene som har inkluderingstiltak gjennom Inkludering i idrettslag.

Se invitasjon som vedlegg. Håper dere kan spre denne innad i klubb; hjemmesider, Facebook sider og mail.

Vennlig hilsenBritt Leandersen
Tromsø Idrettsråd
Idrett og Inkludering
Mob: 93670590

 

 

Klubbkveld!

Invitasjon! 

Sammen med Tromsø idrettsråd inviterer styret i IL Blåmann våre trenere, 
lagledere, dugnadsansvarlige, foreldre og ungdommer til en trivelig klubbkveld! 
Tid: Tirsdag 16. januar 2018 kl 18:00-20:00. 
Sted: Blåmann klubbhus.
Mohammed Ahamed, og Britt Leandersen - begge engasjert i Tromsø idrettsråd
vil bidra i løpet av kvelden.

Temaet på kvelden er inkludering i idretten. Så noe av det vi går igjennom er: 
 Kulturforståelse
 Barnefattigdom
 Trenerrollen
 Inkludering i klubbhverdagen
 Solidaritetsfond
 Inkluderingsperspektivet i laget og Mo’s tanker som kaptein for ei
prestasjonsgruppe
 Gruppearbeid

Det vil bli enkel servering.
Vi håper så mange som mulig kommer!
Klikk gjerne «Skal» på arrangementet på Facebook-sida vår hvis du kommer, 
slik at vi kan beregne omtrentlig hvor mange vi skal servere. 😊

For styret
Elin Sagerup