Triangelserien

Som mange av dere forhåpentligvis har sett av fjoråret, ble det arrangert en serie i 2016 for mennesker med funksjonsnedsettelse (https://www.fotball.no/kretser/troms/samfunns--og-verdiarbeid/triangelserien/andre-serierunde/ ). Denne serien ble kalt Triangelserien da det var tre lag med; Pioner IL, Balsfjord Stars og TIL Full Fart Fremover. Også i sesongen 2017 ønsker vi at denne serien skal kjøres i gang. Derfor inviteres alle klubber som ønsker det, å melde på et lag i serien for funksjonshemmede. Om dere ikke har eget lag, men vet av spillere som skulle ønske de hadde et fotballtilbud, er Pioner, Balsfjord Stars og TIL Full Fart Fremover åpen for å ta imot «gjestespillere».

For Triangelserien 2017 ønsker vi tilbakemelding fra klubbene på om dere har et lag dere ønsker å melde på til denne serien, svarfrist settes til søndag 23.april. Svar sendes til undertegnede ( stine.gundersen@fotball.no )

Med vennlig hilsen
Stine Gundersen
Klubbutvikler

+4792 04 76 04
Stine.gundersen@fotball.no

Troms Fotballkrets
+47 77 61 07 50
troms.fotball@fotball.no 
www.fotball.no/troms 

Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø
Besøksadresse: Stadionvegen 3, Alfheim Stadion
Inngang sør/3. etasje, 9007 Tromsø
Telegramadresse: Fotballkretsen