Inkluderingsseminar

6. mars klokka 18.00 blir det inkluderingsseminar på Alfheim stadion. En kveld for deling av kunnskap, nettverk, erfaringer og ideer innenfor inkluderingssirkelen.

Mangfoldet er stort blant idrettens medlemmer, og i prosent er det nå over 13 prosent av Tromsø sine innbyggere mennesker med flerkulturell bakgrunn. Gjennom de siste årene har vi rekruttert, via aktivitetsguide, opp mot 200 barn som stod utenfor inn i Tromsøidretten og til noen av våre 136 ulike klubber.

Vi jobber med et helhetlig fokus på inkludering hvor flere aktører rundt barn og barns fritid har og får en viktig rolle. Skal vi lykkes med å inkludere utsatte barn  inn i Tromsøidretten må vi jobbe med flere perspektiver. Ett av dem er at klubbene har og får økt bevissthet rundt inkludering og hva dette betyr for klubbhverdag og klubbpraksis. Vi vil bl.a. bruke litt tid på denne kvelden til å ha fokus på de mange foreldre/ foresatte som driver barne- og ungdomsidretten i Norge. Vi vil også ha fokus på SOLIDARITETSFOND som vi ønsker at alle klubbene skal etablere, og Idrettsrådet vil  hjelpe de klubbene som etablerer et slikt fond.

Vi ønsker representanter fra flest mulig av klubbene i Tromsø kommune og påmelding sendes Britt.Leandersen@nif.idrett.no.

Ellers er seminaret for foreldre, ledere, trenere og andre involverte i idretten.

Vi ønsker minimum 2 representanter fra klubbene som har inkluderingstiltak gjennom Inkludering i idrettslag.

Se invitasjon som vedlegg. Håper dere kan spre denne innad i klubb; hjemmesider, Facebook sider og mail.

Vennlig hilsenBritt Leandersen
Tromsø Idrettsråd
Idrett og Inkludering
Mob: 93670590