Nye medlemmer i styret til IL Blåmann!

Styret
Odd-Børge Lunde Hansen valgt som leder for 1 år.

Elin Sagerup gjenvalgt som nestleder for 2 år.
Benedicte Berg valgt som styremedlem for 1 år. (for Odd-Børge Lunde Hansen)
Anders Haug gjenvalgt som Styremedlem for 2 år.
Lisa Eidesen valgt som styremedlem for 2 år.
Gina Bjørnstrøm valgt som styremedlem for 1 år.
Britt-Eva Andersen, sekretær
Ann-Karin Jensen, kasserer

Lill-Ann Harvey, revisor

Vara:
Steve Tobiassen valgt som vara for 2 år.

Kai Rudi Sandnes valgt som vara for 1 år.
Ungdomsrepresentant Vilde Sørensen gjenvalgt som vara for 1 år.