IL Blåmann trenger hjelp av frivillig til gjennomføring av Liverpool Fotballskole

Vi avvikler fotballskolen fra 9. til 11. august har vi behov for folk til å hjelpe til med gjennomføringen. Oppgavene er ganske enkle og består av:

Rigging baner (flytte mål før hver økt), klargjøring av utstyrsbagger før hver økt, parkeringsvakter (en time om morgenen, en time om ettermiddagen), kafevakt, klargjøring og servering av lunch til barna og trenere, klargjøring og servering av frukt i fruktpause, etc.

Først og fremst ønsker vi at frivillige melder seg. Har du meldt på eget barn er det jo greit å bidra til å hjelpe litt til mens barna er på skolen, regner med at mange foreldre ønsker å se på sine barn uansett. Dersom vi får nok frivillige sliper vi å pålegge dugnad til lagene.

Gi tilbakemelding til oss om:

* Hvem du er
* Når du kan bidra (hvilke dager, formiddag/ettermiddag)

I utgangspunktet vil barn inntil 10 år ha skole formiddager mens de eldre vil ha skole ettermiddager, dette er ikke endelig bestemt ennå.

Send e-post til ken.rune.nilsen@gmail.com