Fortsettende årsmøte!

KUNNGJØRING AV FORTSETTENDE ÅRSMØTE

I henhold til Lov for IL Blåmann ønsker vi velkommen til fortsettende årsmøte i IL Blåmann

Tid: Torsdag 27. april 2017 kl 1900

Sted: IL Blåmann sitt klubbhus på Ersfjordeidet.

På dette fortsettende årsmøtet er det to saker som skal behandles:

Sak 10 Valg

- Valg av leder

- Valg av 4. vara

- Valg av valgkomite (3 stk + vara)

Sak 11 Innsendte saker

- Handlingsplan for styret 2017

- Organisering av grupper i L Blåmann

Vi håper at så mange som mulig kommer!

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

På vegne av IL Blåmann

Rita Pedersen, leder

1 For eksempel skyldig kontingent.

IL Blåmann, p.b.4437 Eidkjosen, 9282 Tromsø ♦ Org.nr. 988 832 162 ♦ Konto nr. 4799 20 10661

Hjemmeside: http://www.il-blamann.net/ ♦ E-post: il.blamann@gmail.com

Foreløpig saksliste

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer, sekretær, samt to til å skrive under

protokollen

4. Årsmelding 2015

5. Regnskap 2015

6. Fastsetting av medlemskontingent for 2017

7. Budsjett 2016

8. Organisasjonsplan

9. Verdigrunnlag

10. Valg

11. Innmeldte saker:

a. Ny lov for IL Blåmann

Triangelserien

Som mange av dere forhåpentligvis har sett av fjoråret, ble det arrangert en serie i 2016 for mennesker med funksjonsnedsettelse (https://www.fotball.no/kretser/troms/samfunns--og-verdiarbeid/triangelserien/andre-serierunde/ ). Denne serien ble kalt Triangelserien da det var tre lag med; Pioner IL, Balsfjord Stars og TIL Full Fart Fremover. Også i sesongen 2017 ønsker vi at denne serien skal kjøres i gang. Derfor inviteres alle klubber som ønsker det, å melde på et lag i serien for funksjonshemmede. Om dere ikke har eget lag, men vet av spillere som skulle ønske de hadde et fotballtilbud, er Pioner, Balsfjord Stars og TIL Full Fart Fremover åpen for å ta imot «gjestespillere».

For Triangelserien 2017 ønsker vi tilbakemelding fra klubbene på om dere har et lag dere ønsker å melde på til denne serien, svarfrist settes til søndag 23.april. Svar sendes til undertegnede ( stine.gundersen@fotball.no )

Med vennlig hilsen
Stine Gundersen
Klubbutvikler

+4792 04 76 04
Stine.gundersen@fotball.no

Troms Fotballkrets
+47 77 61 07 50
troms.fotball@fotball.no 
www.fotball.no/troms 

Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø
Besøksadresse: Stadionvegen 3, Alfheim Stadion
Inngang sør/3. etasje, 9007 Tromsø
Telegramadresse: Fotballkretsen

Skirenn 2017.....Nå har vi fått snø!

Vi prøver derfor å avvikle 4 renn i år (11., 18.,25. mars og 1. april.) Oppstart lørdag 11. mars, kl 11.30 på Ersfjordeidet. Påmelding fra kl 10.45. 

Påmelding og kafé på klubbhuset til IL Blåmann! (bortsett fra den 18., da tar vi i bruk Eidtun)

Betalingsterminal vil være tilgjengelig.
Oppdatert informasjon vil være å finne på facebooksiden til IL Blåmann og Ersfjordbotn – hva skjer. 

De lengste løypene vil gå som før med start og mål ved klubbhuset. For de minste legges det opp til en runde rundt fotballbanen. Parkering vil i all hovedsak skje på Nordsia av veien, men arrangementskomiteen kan også parkere ved klubbhuset. Vi prøver også å preparere løyper fra stadion og opp i dalen for de som ønsker å ta seg en lengre tur under eller etter skirennet.

Får vi det til preparerer vi hoppbakker i nærheten av fotballstadion. Hoppski med vanlig langrennsbinding vil lånes ut gratis.

Det blir salg av kaffe, saft, vafler og pølser fra kaféen på Klubbhuset. 

For at det skal være salg av mat og drikke ved hvert skirenn, er vi avhengig av at de voksne hjelper til med å stå i kafeen samt hjelper til med starting / tidtaking og påmelding. Se på datoene for skirennene og meld fra hvilke datoer du/dere kan ”trø til”. 
 

Kontaktperson:
Trond Hjort-Larsen tlf. 951 84 656 / trondhl71@gmail.com
Guro Strandskog tlf 952 01 265 / guro.strandskog@gmail.com  
Tore Strand tlf. 911 88 664 / torestrand73@gmail.com 

Påmelding skirenn: 
kr. 20.- for medlemmer
kr. 40.- for ikke-medlemmer Med hilsen Skigruppa IL Blåmann.

 

Friidrett for 4-7. klasse!

bane2.jpg

Vi ønsker å starte opp et friidrettstilbud til barn i alder 9-13 år (4-7 klasse) og derfor innkaller vi inn til møte onsdag 22. februar kl.18.00 på klubbhuset. For at vi skal kunne starte opp med trening etter vinterferien må alle foreldrene til utøverne som er interessert å begynne på friidrett være til stede på møte. De som er forhindret å møte må gi beskjed om dette til Elin Sagerup på mail: elin.sagerup@hotmail.com

Vi trenger også voksne som har lyst til å bidra som instruktør på treningene, vi kan tilby trenerutdanning og kurs for de som ønsker detJ

Hvilken dag treningen blir på er ikke bestemt enda, det finner vi ut på møte.

Vennlig hilsen
Elin Sagerup
nestleder IL Blåmann
mob:90656643

 

 

 

 

 

Oppstart guttelag, født 2011

 

 

OPPSTART AV 3 ÈR FOTBALLAG FOR GUTTER F.2011

Fotball er en artig, utviklende og sosial idrett som mange er med på, IL Blåmann ønsker å starte opp med 1 nytt fotballag for gutter f.2011.
Det blir et møte tirsdag 6/12-kl.18.00 på klubbhuset.

Påmelding sendes på mail til undertegnede innen 3/12-16, vi vil trenge 4 spillere før vi kan startet opp et lag. Viktig at de som melder seg på er tilstede på møte, fyll gjerne ut en innmeldingsskjema på forhånd. Ingen blir meldt inn i klubben før en har hatt en prøvetid på 1 måned (men skjema må fylles ut).

 

Hilsen
Elin Sagerup, leder fotballgruppa IL Blåmann
Epost:
elin.sagerup@hotmail.com
Tlf: 90656643