Organisasjon - siden oppdateres

Årsmøtet

Styret

Retningslinjer for styrets arbeid i perioden

Handlingsplan

Utvalg/komiteer


Fotballgruppa

Basket


Skigruppa

Anleggsgruppa


Turgruppa


Lov for Il Blåmann

Les mer

Rollebeskrivelse for alle roller

Les mer