Politiattest

Alle idrettslag må fra 01.01.09 avkreve politiattest fra alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det vil si at alle som er trenere, hjelpetrenere og lagledere skal framvise politiattest for styreoppnevnt person i IL Blåmann.  

Idrettslagets ansvarlige representanter for ordningen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Det samme gjelder styrets leder.

Man søker elektronisk. Følg denne linken:
politiattest

For å få godkjent søknad må det legges ved et dokument som bekrefter rollen til søker i laget. Dette dokumentet vil man få ved henvendelse til politiattestansvarlig. 

Personer som ikke har fremvist politiattest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 

Politiattestansvarlig:
Anders Haug
Epost: anders.haug@gmail.com

Stedfortreder: 
Elin Sagerup, nestleder i IL Blåmann
Epost: elin.sagerup@hotmail.com