Årsmelding anlegg 2017

 

Bestående av:

Carl Even Berger, Odd-Børge Hansen, Svein Hermansen.

 

Klubbhus:

 

Nettilgang nede i dommergarderobe ble utbedret ved kjøp av en range extender som er installert i dommergarderoben.

 

Vi ser at vannkvaliteten på klubbhuset inneholder veldig mye kalk - noe som skaper stor utfordring mht til kjøkkensteamer, bereder, dusjanlegg osv. Dessuten er det mange brukere som ikke vil drikke av vannet da det ikke smaker godt. Det har vært jobbet mot kommunen med å finne ut hvordan vi kan knytte oss på offentlig vann nett. Arbeidet videreføres i 2018.

 

I forbindelse med betongarbeidene ved skateparken i oktober 2016, ble det støpt betong foran inngangspartiet til garderobene og til hjørnet ved garasjen. Den skulle i løpet av 2017 forlenges rundt hjørnet og det skulle lages rullestolrampe til do og inngangsparti garderobe. Dette ble ikke utført og overføres til 2018.

Rullestoladkomst til 2. etg ble ikke gjennomført og må settes på 1. prioritet i 2018.

Klubbhuset ble malt ferdig på dugnad i 2017.

 

Parkering:

 

Skilt med parkeringsbetaling (Vipps) for bruk av parkeringsplassen på toppen mot Buren ble laget og montert i november. Dette skiltet skal flyttes ut mot innkjørselen slik at det blir tydeligere info-in. Det vurderes å opprette en sms-betaling slik at turister også får betalt.

Kostnadsoverslag/tilbud fra entreprenør-/er på opparbeiding av parkeringsplass på myra fremfor skateparken er innhentet og vi jobber med å finne finansiering til dette. Det er ønskelig at vi klarer å få dette utført innen Liverpool fotballskole skal arrangeres 9-11 august 2018.

 

Kunstgress:

 

Det ble utført dyprens, harving og slodding av kunstgressbanen, og det ble etterfylt med 4 tonn granulat.

 

Øvrig:

 

Vi har foretatt undersøkelse etter drenering fra hjørnet av fotballbanen mot parkeringsplassen og konstatert at drensrøret må ha blitt avsluttet på innsiden av gjerdet. Kjell v/Gravemaskin1 AS har gravd ut grøft fra utsiden av gjerdet og pukksatt helt ned til røret mot skateparken slik at vannet får fritt leide ut av kunstgressbanen. Det er fylt til oppå denne grøfta og planen er å tilrettelegge området med gulv. Det vil da bli mulig å sette opp felles benker/bord/grill, eller være mulig å sette opp et telt på 10x15 i anledning arrangementer.

 

Låsesystemet i garderobedøra har blitt utbedret.

 

For anleggsgruppa

Odd-Børge Hansen