Årsmelding barneklatring 2017

 

Klatregruppen er for barn i skolealder.

Aktiviteten er basert på at ungene har en voksen med seg som er ansvarlig for barnets sikkerhet. Det er ingen treningsgruppe i streng forstand, fordi også det meste av aktiviteten bestemmes av barnet og den voksne som er med. Denne modellen er valgt både fordi det kreves mindre organisering av den/de som er ansvarlige for aktiviteten, og fordi klatring tradisjonelt har hatt et lystbasert fokus der klatrerne styrer aktivitet og ambisjonsnivå selv.

Våren 2017 var preget av at gymsalen var stengt på grunn av ombygging på skolen. Det meste av semesteret ble det derfor ingen organisert aktivitet i gruppen. Helt i starten hadde vi tilgang til veggen, og helt på slutten hadde vi litt aktivitet ute, men ellers var det en periode uten trening.

Høsten startet på samme viset, med stengt gymsal. Da var vi imidlertid velsignet med et fantastisk vær, som gjorde at vi hadde klatring ute hver tirsdag helt til slutten av september. Vi brukte de fine områdene vi har tilgjengelig for buldring på Korteidet og i Småbakkan.

Idet været slo om fikk vi igjen innpass i gymsalen, så det var perfekt timing! Treningstiden har vært tirsdager fra 18-20. 1-4 klasse trener fra 18-19, og 5. klasse og oppover fra 19-20.

Klatretreningene har hatt lavere oppmøte dette året sammenlignet med de foregående. Gruppene har stort sett hatt 5-10 barn på trening, enkelte ganger opp mot 15.

Flere barn har blitt veldig ivrige, og det ser ut til at Blåmann IL får sine første konkurransedeltakere i løpet av våren 2018!

Vi kan likevel med fordel arbeide litt med PR for å få med flere på treningene.

Øystein Daae Gjertsen har fungert som leder og trener. Treningene har vært relativt enkelt organisert, med en felles oppvarming og ellers fri aktivitet, med en del små leksjoner og oppgaver. Ellen Kathrine Bludd er medløper og kommunikasjonsansvarlig.

 

Ersfjordbotn, 9/2-18

Øystein Daae Gjertsen

Koordinator klatregruppa