Årsmelding fotball 2017

IL Blåmann hadde 16 lag i serien 2017

 

Av 16 lag var det 5 jentelag. Vi mistet i januar junior gutter og gutter f.06, i tillegg måtte gutter f.05 melde bare 1 lag til serien da de skulle hjelpe gutter f.04 som var for få spillere til å gjennomføre 9er spill. I 2018 får vi for første gang et lag med reint årskull i smågutteklassen f.05 med over 20 spillere.

 

Alle lag har deltatt på turneringer i løpet av sesongen; Jentelaget f.04-03 var på  Altaturneringen og smågutter f.04 og gutter f.05 deltok i Narvik på Fun Cup, jenter f.08-07-06 og gutter f.05 deltok i Salangen på idrettsheia cupen. Lagene i årsklasse fra lille jenter /gutter og oppover har trent i Storelvahallen vår og høst 2017, og de andre lagene har trent i gymsalene på Ersfjordbotn skole og Kaldfjord skole. Noen av de minste lagene har også trent i Storelvahallen noen ganger.    

I februar 2017 deltok Bengt Jarle Nilsen og Elin Sagerup på kretstinget. Det er viktig at klubben deltar på tinget. Der har vi mulighet til å ta opp ting og lære av hverandre, samt bli oppdatert på retningslinjer og satsningsområder i NFF. Målet er å også å delta på NFF sitt kretsting for alle klubber i Norge.  

Fotballgruppa ble vedtatt endret til gruppestyre på årsmøte i mars. Vi fikk i høst to nye medlemmer i gruppa og Bengt Jarle Nilsen gikk ut (han bidrar fortsatt med enkelte oppgaver for klubben).  

Vi har hatt to møter med lagledere og trenere før sesongen og etter sesongen. I tillegg har lagene hatt møter der representant fra fotballgruppa har vært til stede. På møtene går vi gjennom fair play, verdigrunnlaget til IL Blåmann og får på plass alle funksjonene i laget.

Vi har deltatt på Trenerløftet i Troms flere ganger og i høst ble Espen Pedersen ansatt som trenerutvikler i Trenerløftet i Troms. Vi var så heldig å få besøk av Espen på vårt trenermøte etter sesongen. Bakgrunn for prosjektet var å gi fotballen i Troms et løft. Hovedmål for Trenerløftet i Troms er å utdanne så mange trenere på grasrottrenernivå at alle jenter og gutter innen barne- og ungdomsfotball skal få kvalifiserte trenere med utdanning.

Klubben gjennomførte keeperkurs for jenter og gutter i alder 6-17 år med praktiske øvelser og teoridel. Dette var et samarbeidsprosjekt med KSK, IL Blåmann og Troms fotballkrets. Hele 52 keepere deltok, 36 stk fra 6-12 år og 16 stk fra 13-17 år.   

Klubben gjennomførte også barnefotballkveld ved vårt anlegg med 11 deltakere. Gutter f.07 var objekter på den praktiske delen. Klubben arrangerte turneringen Lille Blåmann i mai for andre gang og en 3-er turnering for tredje gang. Turnerings Gruppa gjorde en kjempejobb og klubben fikk gode tilbakemeldinger☺   

Trener for jenter f.03-04 Pål Einar Jakobsen startet et samarbeid på tvers av klubbene og hadde i november første jentefotballtreff i Skarphallen. Dette ble en kjempesuksess der 66 jenter møtte opp og i tillegg et stort antall trenere og foresatte. Tidligere på sommeren møtes  26 jenter fra Skarp, Til, Reinen og Blåmann til felles samling på våres idrettspark, masse herlig fotball-masse trivsel og nytt vennskap. 

Mange tar trener/lagleder jobben år etter år og det skaper trygghet blant spillerne.

Trygghet + Mestring = Trivsel

I dette ligger en forståelse og respekt for det enkelte individs behov for å bli akseptert, inkludert og få anerkjennelse, slik at de føler seg vel både i aktivitet med fotball og i samsvar med de øvrige personene i miljøet.

Klubben jobber for å bli en kvalitetsklubb nivå 1 og håper vi kan være i mål i løpet av 2018.  

 

Ønsker å takke samtlige trenere, hjelpetrenere, lagledere og alle som har forskjellige oppgaver på hvert lag for den innsatsen de gjør for laget sitt og klubben. ☺

 

Gruppestyre fotball:

Helge Petter Hansen, Bengt-Jarle Nilsen, Nina Vorland, Lars Sveinsen og Elin Sagerup.