Årsmelding idrettskolen 2017

 

Idrettskolen er for barn fra 3-5 år.

Det legges vekt på at aktivitetene skal være varierte og at øvelsene/aktivitetene er lagt opp slik at så mange som mulig av barna skal synes det er morsomt å delta, og har mulighet til å mestre øvelsene. Vi oppfordrer til at alle foreldre er aktivt med siden barna er små, både for å hjelpe til med treningen, og for å gi trygghet til ungene. For de fleste er dette første møte med organisert aktivitet utenfor barnehage.

Idrettsskolen foregår hovedsakelig i gymsalen på Ersfjordbotn skole hver mandag fra kl 1715-1800. I løpet av året har det også vært økter med skøyter ute, samt skilek og utelek sent på våren og tidlig på høsten.

Kontaktperson 2017 var Øystein Daae Gjertsen første del av 2017, fra høsten 2017 overtok Christine Nyquist.

Det er i utgangspunktet lagt opp til at foreldre bidrar noe som instruktører. Alle foreldre har bidratt i treningene ved å hjelpe til med instruksjon, rydding osv.

Undertegnede har ikke oversikt over antall treninger våren 2017, men høsten 2017 ble det gjennomført 11 treninger. Vi kom litt sent i gang på høsten på grunn av arbeid på skolen.

Av aktiviteter har det vært gjennomført økter med ulike tema: turn, ballspill, klatring, dans og lek. Vi har også hatt svømming på programmet, ca 3 ganger hvert semester på Tromvik skole.

Oppmøte har vært relativt stabilt, og det er plass til flere på idrettsskolen.

I tillegg har målet vært å stimulere sanseapparatet i størst mulig grad i form av individuelle øvelser, gruppeleker, konkurranser og spilleaktiviteter.

Deltagerne har vist stor innsats i treningene og synes å ha hatt stor glede av aktiviteten.

Vi har stort sett hatt foreldre til de fleste tilstede på treningene.