Årsmelding Blåmann skatepark 2017

 

Etter en meget lang og kald vår tok vi grep og måket frem skateparken i slutten av mai måned. Med god dugnadshjelp fra store og små fikk vi bort snøen og kunne sette i gang med å male alt stålet blått. Mirjam Lauritsen tok oppgaven på strak arm og målet med stødig hånd. Flisene i buen kom på plass i begynnelsen av juli og copingstein ble malt i slutten av juli. Skilt med regler ble montert.

Den siste spillemiddelsøknaden ble godkjent i juni  og pengene ble omsider utbetalt i januar 2018.

Tromsø kommune v/Henrik Romsaas ordnet oss 2 stk flotte 8-manns benkebord, og DREIS laget oss to lange bålbenker.

 

   

 

Skateparken ble åpnet med brask og bram lørdag 17. juni med snorklipping, kake og taler.

Ellen Kathrine Bludd gjorde en fantastisk jobb med å organisere arrangementet og mange deltok i en kjempedugnad både før, under og etter arrangementet. Vi er særdeles fornøyd med at vi fikk til å arrangere skate- og sparkesykkelkonkurranse med flotte premier. Takker også Christer Encisco, fra skatemiljøet i Tromsø, som tok turen helt i fra Oslo og hit i anledning åpningen. Han skaffet også mange premier til skatekonkurransen og stilte opp med sin mor som solgte deilige vårruller. ;-)

Må også takke Sindre Kielland og sparkesykkelgutta som tok oppgaven på strak arm og arrangerte sparkesykkelkonkurranse/oppvisning til stor glede for deltakere og publikum! :-)

 

Jeremy Bludd var pølsegrillmester og DJ Madmona svingte platene

.

 

Vi hadde dessverre et tilfelle av hærverk dagen før åpningen, men angrende synder ble etterhvert konfrontert og måtte hive seg rundt å skrubbe bort merkene.

 

Det har også vært noen tilfeller av alkoholbruk (ølbokser) fra tilreisende ungdommer/unge voksne som vi har konfrontert dem med. Dette anlegget er et offentlig nærmiljøanlegg og skal i likhet med alle andre anlegg i Norge være rusfritt. Det er heller ikke tillatt med røyk og snus, hvilket også kan være utfordrende å kontrollere til enhver tid.

 

Vi ber derfor alle voksne som beveger seg i området om å ha et øye med aktiviteten på skateparken og si i fra til de det gjelder hvis regler ikke blir fulgt. Det samme gjelder også mobbing, utestenging og annen uønsket oppførsel.

 

Skate er lek, glede og kameratskap, og det må vi ta godt vare på her oppe på Blåmann skatepark.

 

Det samme gjelder uvettig kjøring til og fra anlegget, hvilket det også har forekommet noen tilfeller av. Igjen oppfordrer vi alle til å si fra og snakke på en voksen og fornuftig måte til ungdommen og tilreisende voksne som bruker anlegget og be dem respektere dette. Vi ønsker alle velkommen til å bruke anlegget under disse forutsetningene.

 

Det var en strålende høst og skateparken har vært i bruk til stor glede for liten og stor.

Tusen takk til alle som har stilt opp, og vi ser frem til masse flott aktivitet for 2018!

 

Odd-Børge Hansen

Ildsjel og prosjektansvarlig