Årsmelding skigruppa 2017Vinteren 2017 ble det arrangert 4 skirenn fra 11. mars til 1. april. Det var vanskelige snøforhold i år, vi var også noe plaget med kjølinga på scooteren. Premieutdeling ble lagt samtidig med det siste skirennet.

 

Det ble også kjørt løyper på korteidet og i dalen i januar, februar og til litt ut i mai når føreforholdene tilsa det.  Skigruppa har fått løyve frem til sesongen 2020 for løypekjøring både på korteidet og i dalen.
 

Deltagelsen i år var 136 unike deltakere, noe som er 60 færre enn i fjor. Ustabile snøforhold og sen oppstart er nok hovedårsaken til det.

Deltagerantallet pr. renn har variert fra 72 til 89 deltakere.

 

Arrangementsmessig har det dette året gått greit. Det er et ønske om at noen flere foreldre kan bidra under selve skirennene, særlig kafedrift. Undertegnede har styrt både arrangementskomiteen og scootergjengen og har således hatt flere å spille på underveis. Vi hadde et oppstartsmøte medio januar med 8 stk til stede, og med egen side på Facebook «skirenn 2017» så har selve administreringen gått greit.

 

Kafèdrift, påmelding, starting og løypekjøring krever minst 9-11 stykker hver helg. Det er et ønske om at flere melder seg for sin tørn. «Ersfjordbotn – hva skjer» samt IL Blåmanns sider på Facebook har vært fine å bruke både til annonsering og rekruttering.

Det nye klubbhuset fungerer godt. Fint med nøkkelkort for anledningen, og det å ringe/sende SMS for permanent åpning og lukking fungerer bra. Med bedre vær (og flere stoler) kunne vi også ha utnyttet verandaen mere. Hva med utendørsbenker på verandaen?

 

Vi har fortsatt lave priser på påmelding og i kafèen. Overskuddet i 2017 ble ca 10 400,- på selve drifta, men med fratrekk av lisenser og forsikringer og avsetning til klubbhuset gikk vel dette stort sett i null.

Det må også nevnes at Frank Hay har brøytet parkeringsplassen ved et par anledninger.

 

Før jul 2016 fikk skigruppa tilsagn fra både SNN-stiftelsen (35 000,-), Gjensidige-stiftelsen (35 000,-) og Lerøy Aurora (7 000,-) til innkjøp av spormaskin, kompaktor og noe tilbehør. I løpet av 2017 fikk man også 22 000,- i støtte fra kommunen. Sammen med fjorårets overskudd og donasjoner på til sammen 20 000,- har dette sørget for midler til sporleggingsutstyr (anskaffet desember 2016 - februar 2017) og diverse reparasjoner og installering av kjølekit på scooteren (desember 2017/jan 2018).

Alle søknader ble sendt inn som samsøknader mellom idrettslaget og Ersfjordbotn utviklingslag. Utstyret er kjøpt inn og tatt i bruk. Alt skulle således ligge til rette for gode løyper i fremtiden.

 

Hoppbakke ble etablert på korteidet i år av noen ildsjeler (Robert J) og var et fint supplement til de som ønsket det. I tillegg fikk vi etablert en ”miniløype” for de minste rundt fotballbanen som var et fint alternativ for de aller minste.


Påmelding, starting, innkjøp, logistikk og administrasjon ble ivaretatt av Guro Strandskog, Tore Strand og Trond Hjort-Larsen. Til støtte i kafé, påmelding og tidtaking har Robert Jenssen, Linda Frantzen, Odd-Erik Kjelkvik, Lilli Mittner, Conrad Helgeland, Sonja Rosøy, Hege Thorbjørnsen, Guro Strandskog, Tore Strand, Hilde Rognli, Lina Forslund, Odd-Børge Hansen, Lisa Eidesen, Jon-Eirik Brokstad, Beathe Sivertsen, Monica Andersen gitt sine bidrag. Flere mer enn en gang!

 

På scootersida har Roy-Inge Hansen, Trond Hjort-Larsen, Stig Rognli, Morten Rokstad, Ragnar Glomseth, tatt tak med hver sine dedikerte uker for kjøring av løyper i vintersesongen. Dessuten har Stig R og Morten R vært svært sentrale i forhold til vedlikehold og reparasjon.

 

Skigruppa vil trolig satse på tilsvarende opplegg for neste år, med ambisjon om å gjennomføre 5-6 renn med start fra primo februar samt løyper i dalen / korteidet når forholdene tillater det.

 

For skigruppa - Ersfjordbotn 28/1-2018

Trond Hjort-Larsen