IL Blåmann som Kvalitetsklubb 1. Hva vil det si?  

IL Blåmann ønsker å være en klubb som utvikler seg og stadig blir bedre. Som et ledd i dette arbeidet søkte klubben om å få begynne prosessen om å bli Kvalitetsklubb i 2016. Siden da har ei arbeidsgruppe, fotballgruppa, styret og andre bidragsytere jobbet for at IL Blåmann skal oppfylle kriteriene for å bli Kvalitetsklubb 1.

Arbeidet med klubbhandboka kom i gang som en del av klubbens deltakelse i prosjektet Kvalitetsklubb 1. Dette arbeidet ble påbegynt i 2016, med en arbeidsgruppe satt sammen av medlemmer fra styret og fotballgruppa. 

Klubbhåndboka er laget av styret i samarbeid med komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Klubbhandboka skal være et dynamisk dokument som jevnlig revideres og oppdateres i takt med at klubben utvikler seg. Den skal være tilgjengelig for alle på klubbens hjemmesider.

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

    Klubbhandboka er delt inn i syv kapitler som dekker ulike områder: 

  1. Klubbinformasjon

  2. Organisasjon

  3. Medlemskap

  4. Klubbens aktivitetstilbud

  5. Klubbdrift

  6. Retningslinjer

  7. Maler og skjema

Ved å klikke deg inn på de ulike kapitlene i menyen til venstre vil du få en oversikt over innholdet i de ulike kapitlene.