BANEDAGBOK 2024
Våre kamper 2024

Våre fotballag

Her finner dere informasjon om alle barne-og ungdomslagene våre, inkludert kontaktdetaljer til trenere og lagledere. 
Ved å klikke på linkene under, kommer dere til NFFs lagsider, og her ligger også alle lagenes kamper. 

Jenter 6 år (f2018 / 2019)
Jenter 7 og 8 år (f2016 / 2017)
Gutter 6 år (f2018)
Gutter 7 år (f2017)
Gutter 8 år (f2016)
Gutter 9 år (f2015)
Gutter 10 og 11 år (f2014 / 2013)
Gutter 12 og 13 år (f2011 / 2012)

For trenere og lagledere

- Grasrottrener

- Trenerattesten

- Skjema, foskikringer, osv

Klubbdommere

Info til dommere