Medlemskap

I dette kapitlet finner du blant annet informasjon om hvordan du blir medlem i Il Blåmann og hva det koster å være medlem og delta på de ulike aktivitetene. 


Det er enkelt å melde seg inn i IL Blåmann, og hvordan det gjøres kan du lese i 3.1 Innmelding


Hva det koster å være medlem kan du lese mer om i 3.2 Informasjon om medlemskap og kostnader. Medlemskontingenten er lik for alle, og finnes i to alternativer - enkeltmedlem og familiemedlemskap. Vi har ikke støttemedlemskap - enten er man medlem eller så er man ikke medlem. Vi har mange aktiviteter som det ikke koster noe å delta på når du er medlem. Du kan blant annet delta på kurs om ulike tema, f.eks. skadeforebygging, trening og kosthold, samt trygge rammer. Turene i regi av turgruppa er også gratis, og flere tilbud kommer. Følg med på hjemmesida eller på Facebook!


I tillegg har vi ulike treningsavgifter for de organiserte aktivitetene. Treningsavgiftene prøver vi å holde så lave som mulig og går til å dekke driften av de ulike aktivitetene. Dette omfatter for eksempel forsikring av spillere, spillerlisenser, halleie og utstyr. 


Som medlem får du også nyte godt av våre klubbavtaler - blant annet på utstyr fra Torshov sport. Mer om dette kan du lese i 3.3 Klubbavtaler.


Som medlem i klubben får du også nyte godt av klubbens forsikringer. Alle barn under 13 år uansett gren de er aktive i, er omfattet av den kollektive barneidrettsforsikringen. Du kan lese mer om dette i kapitlet 3.4 Skader og forsikring.