Retningslinjer for inngåelse av sponsoravtaler

 Spilletrøyene til aldersbestemte lag er klubbens eiendom, og er avsatt til hovedsponsor. Det henvises til klubbens styre for ytterligere informasjon om klubbkolleksjon og utstyrsleverandør.


Dame- og herrelaget kan innhente egen hovedsponsor, men må innhente godkjennelse fra styret før avtalen inngås. Det vises til NFFs reglement for størrelse og plassering av logo.


Jente- og guttelag fra 13 år og opp kan anskaffe egne sponsorer på klubbens offisielle treningsoverdeler.  Avtale må fremlegges til styret for godkjenning. 

Grå og sort kan benyttes som alternativ farge på treningsgenser, men da må hele laget benytte samme farge.


Alt utstyr som benyttes av lagene skal være i henhold til klubbens offisielle kolleksjon, sponsorer og utstyrspartner. Det er ikke anledning å benytte egne bortedrakter, gensere, t-skjorter eller annet utstyr som ikke inngår i vår kolleksjon. Selv om dette «sponses».