Medlemsfordeler og klubbavtaler i IL BlåmannSom medlem i IL Blåmann kan du delta i alle aktiviteter som laget driver; fotball, klatring, idrettsskole, skirenn, basket og friidrett. 


I tillegg er alle barn under 13 år som deltar i organiserte aktiviteter i klubbens regi omfattet av barneidrettsforsikringen. Mer om forsikringen kan du lese her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/ Torshov Sport: Torshov Sport Tromsø AS er vår leverandør av drakter og utstyr. Vi har en avtale om klubbkolleksjon som blant annet omfatter spillertrøyer og overtrekksdrakter. 

Alle medlemmer i IL Blåmann får rabatt på kjøp av en del sportsutstyr. Avtalen kan leses på hjemmesiden evt. fås fra lagleder i de forskjellige gruppene eller styret.Leie av klubbhus: Alle medlemmer i IL Blåmann får rabatt på leie av klubbhuset. Følgende priser gjelder for medlemmer (Pris ikke-medlemmer i parentes): 


Leie hele helgen - fredag-søndag    kr 2.500,-     (kr 4.000,-)

Leie ett døgn - inntil 24 t        kr 1.500,-     (kr 2.000,-)

Leie ½ døgn - inntil 12 t        kr 500,-    (kr 750,-)

Leie hverdag - inntil 6 t        kr 350,-    (kr 500,-)


Dersom flere ønsker å leie klubbhuset samme helg, vil vanligvis medlemmer bli prioritert.