DUGNAD

Det koster å drive et så stort idrettslag som IL Blåmann har blitt. Vi har et flott klubbhus, ny skatepark, Tromsøs kanskje beste kunstgressbane, friidrettsanlegg, miniløkke, skiløyper osv. 

Vi er avhengig av at medlemmene betaler inn kontigent og treningsavgifter  til enhver riktig tid.


Dugnader
Klubben har gjennom året noen dugnader som enten er til inntekt for klubb eller det enkelte lag man er påmeldt. 

Klubbdugnadene er til inntekt for klubben og skal bl.a. dekke driftskostnadene ved klubbhuset, kunstgressbane, parkeringsplasser o.l.

Lagsdugnadene er til inntekt for det enkelte lag og skal bidra til felles inntakt for drift av laget.

Alle lag og grupper skal ha 1-2 dugnadsansvarlige.


Klubbdugnader

Det er årsmøtebestemt at alle medlemmer skal delta på 2 klubbdugnader i løpet av kalenderåret.

Dette kan være f.eks vedlikehold av klubbhuset, vakt på turneringer, rydding rundt kunstgressbane/skatepark/parkering etc.

Fotballgruppa setter opp lag på obligatoriske dugnader i forbindelse med klargjøring av kunstgressbanen ved oppstart ny sesong og ved sesongslutt før vinter.

Anleggsgruppa innkaller til dugnader som har med øvrig vedlikehold.
I tillegg er det vedtatt på årsmøte f.o.m. 2016 at alle aktive familiemedlemmer skal kjøpe 5 stk A4 Blåmannkalendere til totalt kr 500,-. (gjelder også hvis det bare er 1 enkeltmedlem i familien)

Kalenderne kan fritt selges videre til kr 120,- pr stk, gis videre i gave etc.


Lagsdugnader

Dugnader til inntekt for laget man er påmeldt arrangeres i regi av foreldregruppa på det enkelte laget. 

Disse dugnadene skal gi inntekt direkte til laget som skal dekke aktiviteter (ekstra turneringer, avslutninger, sosiale aktiviteter etc.) som lagene ønsker å delta på, utover de 2 turneringene som dekkes av klubben.


Hvilke type dugnad lagene ønsker å gjennomføre blir avtalt felles i foreldregruppa, men må også være avklart på klubbnivå.

Det kan f.eks. være salg av toalett-/tørkepapir, julestjerner, Blåmannkalendere, flaskeinnsamling, salgsboder, snømåking, husmaling, klubbhuskafé,  etc.

Hvem stiller på dugnadene?

Alle med barn i IL Blåmann, samt de som er aktive selv, forventes skal stille på dugnad. Dugnader er et av de viktigste tiltakene for å skape godt miljø både i klubb og lagene.

Man blir kjent med andre barns foreldre og barn, det skaper et tettere bånd familiene i mellom og bidrar til å øke klubb- og lagfølelsen til medlemmene. 

Ved å delta på dugnad er man med på å gi litt ekstra tilbake til klubben og utgjøre en forskjell i hverdagen for de som er med. 

Det er helt naturlig å delta på slike dugnader selv om man er trener, lagleder, har styreverv eller andre verv. Dugnad er sosialt og gøy!


Vi ønsker alle velkommen til å delta på dugnader i IL Blåmann! :-)