Retningslinjer seniorlag

 

Trener og lagleder skal sørge for at laget følger NFFs breddereglement. Klubbhåndbok, sportsplan og klubbens verdigrunnlag skal legges til grunn for trening og kamper, i tillegg til egne lagregler.

 

Seniorlagene er forbilder for de yngre lagene. Det er derfor viktig at disse lagene går foran som gode eksempler, spesielt når det gjelder Fair Play. Det er viktig at trenerteam og spillere oppfører seg både på og utenfor banen.

 

Alle roller innad i laget må være besatt. Herunder lagleder, økonomiansvarlig og dugnadsansvarlig.

 

Det skal avholdes spillermøter minst to ganger i året. Et før sesongstart og et etter. Dette er en god anledning til å diskutere Fair Play i praksis i kamp, på trening og turneringer. Samt hvordan være gode rollemodeller for de yngre lagene. Referat fra møtene leveres fotballgruppa.

 

Klubben har en egen økonomihåndbok og retningslinjer for lagskonto som det er viktig å gjøre seg kjent med. Alle potensielle sponsorer må avklares med styret før man henvender seg til de aktuelle.