Fotball


I dette kapitlet kan du lese mer om hvordan IL Blåmann jobber med aktiviteten fotball. Her vil du finne nyttig informasjon, enten du er aktivt med som spiller, trener, lagleder, om du er forelder eller bare interessert i å få vite mer. 

Fotball er IL Blåmanns desidert største aktivitet. Vi har både aldersbestemte lag og seniorlag (damer og herrer). Antall lag har økt kraftig det siste tiåret, og det ble etter hvert behov for å lage noen felles rammer for aktiviteten. Gjennom flere år har det derfor vært jobbet med en sportsplan som gjelder for alle som er involvert i fotball i klubben: 

”Sportsplanen har til hensikt å klargjøre målsetninger, retningslinjer og

føringer for den sportslige delen av fotballvirksomheten i klubben på en

kortfattet måte. Den skal fungere som en rettesnor for alle trenere,

ledere, utøvere og foresatte i IL Blåmann, fotball, og som informasjon for

alle andre fotballinteresserte i og rundt klubben”.


For IL Blåmann er det også utarbeidet andre rettesnorer for arbeidet med fotball. Alle som på en eller annen måte er involvert i aktiviteten bør sette seg inn i de retningslinjene som er lagt inn her.