Politiattester i IL Blåmann


Bakgrunn
Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag til å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren/instruktør/lagleder får en ny rolle i idrettslaget.

Hvem omfattes av ordningen
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.   

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette gjøres først og fremst elektronisk. Før vedkommende kan søke om en politiattest må vedkommende få en bekreftelse fra idrettslaget(ansvarlig for politiattester) på at det foreligger et behov for en politiattest. Denne sendes pr e-post der søker fyller inn navn og rolle. 

I IL Blåmann er følgende ansvarlig for politiattester:
Anders Haug
E-post: anders.haug@gmail.com
Telefon: 41239231

eller hans stedfortreder

Elin Sagerup
E-post: elin.sagerup@hotmail.com
Telefon: 90 65 66 43

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende om opplysninger de måtte få kjennskap til gjennom at de har ansvar for denne funksjonen i IL Blåmann.

Bekreftelse sendes person på e-post.
Bekreftelsen fra IL Blåmann skal følge med søknaden.

Personen søker politiattest på denne linken (hvor søkeren da får anledning til å laste opp bekreftelsen fra IL Blåmann som vedlegg til søknaden):
https://attest.politi.no/
 

Fremvisning av politiattest
Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester (ref. kontaktpersoner ovenfor). Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Informasjonen som nedtegnes benyttes også for oppfølging av når attesten utgår (3 år) og er grunnlag for å varsle personen om at det er på tide å fornye søknaden. Varsling vil skje ca. 1 måned før utløpsdato. Selve attesten beholdes av søkeren. 

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Spørsmål om ordningen
Ta kontakt med oss som er ansvarlig for ordningen i IL Blåmann hvis du har spørsmål. Ønsker du ikke å spørre oss, ta først kontakt med Troms fotballkrets. 

Andre henvendelser om selve ordningen kan rettes på e-post til: politiattest@idrettsforbundet.no 

 
Med vennlig hilsen 

Styret i IL Blåmann