oversiktbildeavbanen.jpg

Reklame og sponsing

IL Blåmann har 17 fotballag, derav 3 jentelag. Vi har et damelag i samarbeid med Kvaløya SK

(Kvaløya/Blåmann), i tillegg til et herrelag i 6. div. Fotballen engasjerer ca.180 spillere fra 5 år og oppover, og

er dermed et av de viktigste fritidstilbudene i området. I tillegg har vi idrettsskole for barn i alderen 3-5 år

som driver med varierte aktiviteter. Vi har friidrettsgruppe for barn i alderen 6-8 år. Vi har barneskirenn,

klatring, basketlag, og turgruppe. Et av våre viktigste mål er å få flest mulig i aktivitet. Vi har klubbhus, og vi

har skatepark i betong som brukes til egenaktivitet.

IL Blåmann er en klubb med et bredt og variert tilbud til tross for relativt beskjedne midler. Mange av

aktivitetene våre koster lite eller ingenting å delta på. Vi mener vi forvalter et viktig bidrag til lokal kultur og

nærmiljø for å opprettholde og utvikle bosetting i de aktuelle lokalsamfunnene. Dette bidraget vil vi

videreutvikle også i fremtiden.

For å kjøpe reklameplass. Ta kontakt på il.blamann@gmail.com eller et av styrets medlemmer.