Klubbdrift


I dette kapitlet har vi lagt inn planer og rutinebeskrivelser som gjelder for hele klubben. Vi tror at det å ha en felles forståelse for hvordan vi vil at klubben skal drives er en styrke. Det vil også gjøre det enklere for de som kommer nye inn i verv at det finnes skriftlige rutiner for blant annet økonomihåndtering.  

Klubben ønsker å jobbe systematisk med å øke kompetansen til både utøvere og de rundt dem. Mer om dette kan du lese i 5.1 Kurs og utdanning

Som alle klubber er vi avhengige av at medlemmene bidrar gjennom dugnad og frivillig arbeid. Jo flere som tar tak, jo mindre blir det å gjøre på den enkelte! Hvordan vi tenker om dugnad kan du lese mer om i 5.2 Dugnad og frivillig arbeid.  

I tillegg vil du i dette kapitlet også finne rutiner for politiattester. Som alle andre klubber som er medlem i NIF forholder vi oss til reglene når det gjelder krav om politiattest. Hvordan dette håndteres kan du lese mer om i 5.3 Politiattester.

Et av de viktigste kapitlene å sette seg inn i er kapitlet om økonomirutiner.