Fakta om idrettslaget


Klubbnavn:  IL Blåmann    
Stiftet: 02.01.1959
Idrett(er): Fotball, basket, klatring, idrettsskole, friidrett, skating, ski
Postadresse: Postboks 4437, 9282 Tromsø
E-postadresse: il.blamann@gmail.com
Internettadresse: http://www.il-blamann.net/
Organisasjonsnummer: 988 832 162
Bankforbindelse: SpareBank 1 Nord-Norge
Bankkonto: 4799.20.10661
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet:            Troms Fotballkrets, Norges fotballforbund, Norges Basketballforbund, Norges 

klatreforbund, Norges skiforbund, Norges friidrettsforbund, 

Troms og Finnmark idrettskrets, Tromsø Idrettsråd