Meld inn via 

https://minidrett.nif.no/ Se denne beskrivelsen for du hvordan oppretter en profil og logger inn.

Eller følgende skjema Innmeldingsskjema (word). Sendes til il.blamann@gmail.com
Skjemaet via epost eller gis direkte til medlemmer av styret.


Kostnader ved medlemskap

Enkeltmedlemskap er kr 300 pr år. 
Søskenmoderasjon: hvert 3. barn er fritatt for treningsavgift.
Medlemskapet faktureres via “Min idrett

Treningsavgift fotball (beregnes utfra hvilket nivå spilleren tilhører):
kr 700,- opp til 12 år pr utøver pr år.
kr 1300,- fra 13 til 16 pr utøver pr år.
kr 1500,- fra 17 til 19 pr utøver pr år.

I tillegg kan det påløpe halleie.

Treningsavgift basket:
kr 700,- pr utøver pr år
Lisens fra fylte 13 år - se informasjon fra Norges basketballforbund

I tillegg kan det påløpe halleie. 

Treningsavgift Friidrett

kr 300,- pr utøver pr år.