Idrettslagets historie


IL Blåmann ble stiftet 2. eller 10. januar i 1959. Alt fra starten var idrettslaget et fleridrettslag med utspring på yttersida av Kvaløya i Troms. Den mest kjente av medlemmene er nok Johannes Johnsen (populært kalt Johs eller bare Jossa), som blant annet var den første formannen da klubben ble stiftet. Han fikk Tromsø kommunes kulturpris i 2007 for sitt arbeid for idretten. 

I forbindelse med 50-årsjubileet 2009 ble det gitt ut en bok med IL Blåmanns historie, og her kan man lese mer utfyllende om idrettslaget fra de første årene og fram til 2009. 

Idrettslaget har ved to anledninger blitt nedlagt, for så å ha blitt startet opp igjen. Siden 1997 har IL Blåmann vært i kontinuerlig drift og har opplevd en enorm medlemsøkning, spesielt siden 2002. Idrettslaget har i 2018 rundt 600 medlemmer som hovedsakelig kommer fra Ersfjordbotn, Kaldfjord, Tromvik og Håkøybotn.

IL Blåmann har siden starten hatt tilhold oppe på Ersfjordeidet, der de fikk tildelt tomt fra ungdomslaget i bygda i 1959. På Ersfjordeidet ble det etter hvert både gått på skøyter, hoppet på ski, spilt fotball og drevet friidrett. I tillegg har idrettslaget samarbeidet med Ersfjordbotn skole, slik at en ballbinge kunne åpnes ved skolen i 2003.

En av de største dagene i IL Blåmanns historie fant sted i september 2009 da kunstgressbanen sto ferdig. En fantastisk stor dugnadsinnsats ble lagt ned den gangen, noe som resulterte i byens fineste kunstgressbane. I 2011 ble friidrettsanlegget åpnet, også det med uvurderlig hjelp fra medlemmene.

Første gang planer om klubbhus ble lagt frem var i 1960, og det første klubbhuset ble satt opp i 1987. Dette bygget er senere mest kjent som skihytta. Men det var et sterkt ønske om og behov for garderober og mer plass, så arbeidet med nytt klubbhus ble startet i 2010. Planene ble etter hvert virkeliggjort, og i juni 2015 ble klubbhuset offisielt åpnet. Neste store prosjekt ble realisering og bygging av skateparken, som ble åpnet i 2017. Dette er per i dag verdens nordligste plass-støpte betongskatepark. Hele anlegget heter nå Blåmann Idrettspark. 

Hovedaktiviteten i IL Blåmann har hele tiden vært fotball, men også skihopp og skøyter har vært en del av aktivitetene idrettslaget har bedrevet. Et par ganger har det vært arrangert kurs i hiphop med innleide instruktører. De siste årene har idrettslaget hatt tilbud om fotball, basket, idrettsskole, friidrett, klatring, turer og familieskirenn. Hver vinter de siste årene har medlemmer i idrettslaget kjørt opp skiløyper fra idrettsparken og innover Kattfjorddalen. Idrettsparken er åpen for uorganisert aktivitet så lenge det ikke forstyrrer organisert trening, konkurranser og kamper.

Idrettslaget ser det som viktig å skape samhandling og samarbeid på tvers av bygdene, og aktivitetene har vært med på å skape nye nettverk. Disse nettverkene har igjen gitt ringvirkninger på andre områder, blant annet i form av samarbeid om kulturarrangementer. IL Blåmann har i flere år vært med på å arrangere Ersfjorddagen sammen med blant annet det lokale næringslivet, koret Nattmål og utviklingslaget i Ersfjordbotn.