Skader og forsikring


Klubben skal informere om NFFs råd for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha med førstehjelpsmappen på trening og kamp.
For spillere uansett gren er det et krav om at alle er registrert som medlem i klubben. Alle klubbens aktive er dekket av grunnforsikringen. Dette gjelder spillere, trenere, lagledere og dommere. 


Forsikring av barn under 13 år
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring


Forsikring
Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.
All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/


Det er laget en animasjonsfilm om skadetelefon som forklarer hva skadetelefon er og hvordan det fungerer ved skade.
Animasjonsfilm om skadetelefonen: https://www.youtube.com/watch?v=7ezSjOn-xug&feature=youtu.be


Hvordan forebygge skader i fotball
http://skadefri.no/idretter/fotball/

NFF anbefaler oppvarmingsprogrammet «spilleklar» som er utarbeidet av senter for idrettsskadeforskning som fast basis før alle aktiviteter.
Treningsøkta.no har en rekke øvelser i kategorien «sjef over ballen» som egner seg godt som oppvarmingsøvelser.


Spilleklar

https://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/SPILLEKLAR/