IL Blåmann som Kvalitetsklubb 1. Hva vil det si?  

IL Blåmann ønsker å være en klubb som utvikler seg og stadig blir bedre. Som et ledd i dette arbeidet søkte klubben om å få begynne prosessen om å bli Kvalitetsklubb i 2016. Siden da har ei arbeidsgruppe, fotballgruppa, styret og andre bidragsytere jobbet for at IL Blåmann skal oppfylle kriteriene for å bli Kvalitetsklubb 1.

NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubben vår og samarbeidet mellom klubb og forbund. NFF introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klarere struktur

Konseptet er delt opp i kriterier som setter en standard for gode breddeklubber. Kriteriesettet på nivå 1 bygger på gode eksempler fra breddeklubber i Norge og på bred erfaring om klubbutvikling nasjonalt og internasjonalt. De 18 kriteriene er gruppert i 4 deler:

Styret i IL Blåmann har oppnevnt en arbeidsgruppe som har jobbet med prosjekt kvalitetsklubb siden oppstarten. I gruppa sitter Elin Sagerup, Helge Hansen og Rita Pedersen.  Målet er å få laget et førsteutkast til klubbhåndbok i løpet av 2018. Vi ønsker oss gjerne flere som kan tenke seg å bidra videre – blant annet i arbeidet med å skrive forslag til retningslinjer på ulike områder!

Etter hvert som dokumenter blir ferdige, vil de bli publisert på dette området på hjemmesida. Det vil også bli satt opp medlemsmøter med kvalitetsklubb som tema. Vi håper at medlemmer som er interessert tar kontakt og gir oss innspill slik at vi sammen kan utvikle IL Blåmann til å bli den beste klubben!

Kontaktperson i Kvalitetsklubbgruppa er Helge Hansen. Han kan kontaktes på e-post helge@kuldeteknisk.no eller mobil 905 55 038.