Rollebeskrivelser


I IL Blåmann er det mange roller og arbeidsoppgaver som skal løses. Når personer skiftes ut, er det viktig at vi sikrer at oppgavene fortsatt blir tatt hånd om. Det er også viktig at den som skal si ja til et verv kan få informasjon om hva som forventes og hva et verv/en rolle innebærer. Dette ønsker vi å ivareta ved å ha beskrivelser av ansvarsområder og oppgaver til alle roller og verv. 


Vi håper at det å ha rollebeskrivelser vil gjøre det lettere å si ja til å stille i verv, siden man vil ha bedre informasjon om hva man går til. Rollebeskrivelsene er imidlertid ikke 100 % utfyllende, så det er rom for å gjøre andre oppgaver i tillegg til det som er ført opp!


Beskrivelsene er ikke hogget i stein, og det er viktig at disse evalueres jevnlig for å se om de stemmer med virkeligheten. Over tid kan det hende at det oppstår behov for nye roller og da må det lages rollebeskrivelser til disse. Det er jo også slik at retningslinjer og regler fra overordnet nivå kan endres, og dermed medføre endringer lokalt i IL Blåmann.  


Rollebeskrivelsene er delt i tre hoveddeler: 

  • Roller i styret tar for seg roller og oppgaver gjeldende for de som sitter i hovedstyret. Det er til nå gjort en fordeling av ansvarsområder på leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, anleggsansvarlig og politiattestansvarlig. 

  • Roller i fotballgruppa tar for seg de rollene som gjelder spesifikt for fotballgruppa: FIKS-ansvarlig, Rekrutteringsansvarlig/oppstartsansvarlig, trenerutvikler, Fair play-ansvarlig, kvalitetsklubbansvarlig og dommeransvarlig.

  • Roller i lag og undergrupper beskriver blant annet de rollene som hvert enkelt lag som driver organisert aktivitet må ha på plass før de kan starte opp. I tillegg er det til nå laget rollebeskrivelser for skating, turgruppe og ski.   

 . 

Disse rollebeskrivelsene må ses i sammenheng med 2.4 Utvalg/komiteer.