Retningslinjer barne- og ungdomsfotball

IL Blåmann skal alltid bestrebe seg på å følge NFF`s retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen. 
Les om retningslinjer barn og ungdomsfotball: https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/retningslinjer_barne-og-ungdomsfotball.pdf

             Fotballgruppa skal ha en ryddig og tilstrekkelig kommunikasjon «forkant» innad i klubb, mot foreldre/foresatte og spillere er det viktigste grepet for å ha gode fungerende kjøreregler på og mellom lagene.
Denne kommunikasjonen skal være basert på retningslinjer i klubbhåndboka og sportsplan.
Den beste kommunikasjonskanalen er på foreldre-/foresatte, trener, lagleder og  spillermøter i forkant og underveis i sesongen. 

Trenerrollen og trenervett
Treneren er den viktigste voksenperson for barn og ungdom i fotballivet. Treneren skal være kampleder for gode opplevelser. Treneren er nøkkelen for «flest mulig- lengst mulig- best mulig» Trenerrollen krever kompetanse om fotballen, relasjonelle ferdigheter og trenervett.
Målet for treneren må være å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter treninger og kamper.
Trenerrollen i «trenervett» https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett#Toppen


Foreldrevett
For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Her i IL Blåmann gjøres dette gjennom foreldremøter.
Les mer om foreldrevettregler her:  https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett#159827