Info om medlemskap og kostnader i IL BlåmannIL Blåmanns lov bestemmer bl.a. følgende:


§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.


Medlemskontingent:

Som medlem i IL Blåmann kan du delta i alle aktiviteter som laget driver; fotball, klatring, idrettsskole, skirenn, basket og friidrett. I tillegg har vi skateparken hvor det drives egenorganisert aktivitet. 

Alle som har tillitsverv i IL Blåmann, f.eks. trener og lagleder, må være medlem.

Medlemskapet følger kalenderåret og kontingenten er kr 300. IL Blåmann har kun enkeltmedlemskap. 


Medlemskontingenten faktureres via Min idrett. Faktura sendes ut umiddelbart etter innmelding med betalingsfrist 10 dager. Dersom betalingsfristen oversittes med mer enn 14 dager, vil vi ved purring tillegge et purregebyr på kr 50,-.


Medlemskontingent vil ikke bli tilbakebetalt dersom du skulle melde deg ut av IL Blåmann.


Treningsavgift:

For alle aktiviteter gjelder at du får en prøvetid på 1 måned fra dato for innmelding. Deretter er du fast deltaker og pliktig til å betale treningsavgift.

Dersom treningsavgiften ikke blir betalt, kan deltakeren ikke være med på aktiviteten.

Hvis treningsavgiften ikke er betalt senest innen seriestart, kan spilleren ikke være med på kamper.

Forsikringen av spillerne gjelder heller ikke hvis kontingent/avgift ikke er betalt.

Treningsavgift vil ikke bli tilbakebetalt etter at prøvetiden er over.


Vi har lagt oss på en så lav treningsavgift som mulig, og det er derfor svært viktig at treningsavgiften blir betalt slik at driften av aktivitetene kan opprettholdes.


Fotball:
Ulike satser for hvert lag, avhengig av alder. Fra kr 700,- til kr 1500,-. Søskenrabatt for det tredje barnet i familien.

Herrelaget og damelaget har egne budsjett og skal selv dekke alle utgifter til drift av lagene.

Halleie:

I perioden f.o.m. november t.o.m. april har de fleste fotballag noen treningstimer i Storelvahallen. Vi mottar hver måned faktura fra Storelva Idrettspark AS på halleien. Dette er kostnader som spillerne må betale i tillegg til treningsavgiften. Vi sender ut egen faktura til alle spillerne 2-3 ganger i året. Halleiebeløpene regnes nøyaktig ut for hvert lag, og for at regnskapet skal gå opp, må alle betale innen forfallsfristen på fakturaen.

Hvis det er noen spillere som ikke kan være med og trene i Storelvahallen, må det gis beskjed til trener/lagleder før treningen i hallen starter.

Friidrett:  
For de fra 6-8 år kr 300,-

Basket:    
For alle kr 700.-

Lisens: Fra dagen man fyller 13 år må alle som spiller kamp/i serien betale kr 560,-
Fra 14 år er kostnaden kr 980,-                

Lisens faktureres fra og betales direkte til Norges Basketforbund


Oppsigelse/utmelding:

Dersom du ønsker å melde deg ut som medlem, må du sende skriftlig beskjed til styret på e-

post: il.blamann@gmail.com. Du kan også melde deg ut via Min idrett.

Hvis man slutter på en aktivitet, så er man fortsatt medlem til man sier opp medlemskapet.

Medlemskapet fornyes automatisk hvert år inntil det blir sagt opp.

Dersom du ønsker å melde deg ut som medlem, må du sende skriftlig beskjed til styret på e-post: il.blamann@gmail.com. Dette må gjøres før 15.12. Senere utmelding medfører at du må betale kontingent for neste år.


Dugnader:
IL Blåmann ønsker at alle medlemmer skal delta på to dugnader i året, men oppfordrer alle til å delta på flere. 

Idrettslaget drives av frivillige, dvs. at foreldre, foresatte, søsken og andre stiller opp som f.eks. styremedlemmer, lagledere, trenere og dommere uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, bl.a. rydding og vedlikehold i og rundt klubbhuset og kunstgressbanen, parkeringsvakt i forbindelse med skirenn og turneringer og kjøkkentjeneste i forbindelse med arrangementer. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles dugnad. Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!


En fast dugnad for alle medlemmer er fra 2016 kjøp/salg av Blåmann-kalender for neste år. Dette er vedtatt på årsmøtet. 

Hvert medlem/familie må kjøpe 5 kalendere a kr 100. Kalenderne kan beholdes av familien, selges videre eller gis bort i gave. Inntektene av dette salget er svært viktig for å sikre drift og vedlikehold av Blåmann idrettspark.

Medlemmer som ikke deltar i aktiviteter trenger ikke kjøpe kalender.