LOTTERI

Det er egne regler hvis de ulike lagene i IL Blåmann ønsker å ha ett lotteri. Ved lotteri meldes dette til kontaktperson i styret til IL Blåmann. 

Lagene må selv oppnevne hvem som skal være kontaktperson. Alt gjøres elektronisk via Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kontaktperson:
Anders Haug
Epost: anders.haug@gmail.com
Tlf 41239231