Styret vårt

Britt Eva Andersen

Rolle: styreleder

Epost: il.blamann@gmail.com

Håkon Pettersen

Rolle: Nestleder

Ansvarsområde: helt rå på anlegg

Elin Sagerup

Rolle: Kasserer
Epost: il.blamann.fotball@gmail.com
           il.blamann.regnskap@gmail.com

Ansvarsområde: leder for fotballgruppa og kasserer. Ellers en finger med i det meste. Ildsjel!

Anders Haug

Rolle: Styremedlem
Ansvarsområde: politiattester, hjemmeside, kontakt for basket

Stian Aagnes

Rolle: Styremedlem

Jan Inge Kristoffersen

Rolle: Styremedlem

Emilia Berglund

Rolle: Styremedlem