Årsmøte 2022

Postet av IL Blåmann den 2. Mar 2022


topp


KUNNGJØRING AV ÅRSMØTE


I henhold til Lov for IL Blåmann ønsker vi velkommen til årsmøte i IL Blåmann

Tid:     Tirsdag 29. mars kl.1900

Sted:    IL Blåmann sitt klubbhus på Ersfjordeidet


Vedlagt følger foreløpig saksliste. Endelig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for de som ønsker det en uke før årsmøtet. 


Dersom du har forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 15.mars. Dette må sendes skriftlig, på e-post il.blamann@gmail.com 


Vi håper du har mulighet til å komme. Meld gjerne fra på forhånd via Facebook-arrangementet ”Årsmøte IL Blåmann 2022”, eller på e-post til il.blamann@gmail.com. Dette for at vi skal kunne beregne antall kopier av sakspapirer, sitteplasser, med mer.§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 


På vegne av IL Blåmann                        

Britt-Eva Andersen, Leder

Foreløpig saksliste


 1. Godkjenning av stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

 3. Valg av ordstyrer, sekretær, samt to til å skrive under protokollen

 4. Årsmelding 2021

 5. Regnskap 2021

 6. Fastsetting av medlemskontingent for 2023

 7. Budsjett 2022

 8. Organisasjonsplan

 9. Verdigrunnlag

 10. Valg

 11. Innmeldte saker: