Årsmøte 2021

Postet av IL Blåmann den 25. Mai 2021

Til medlemmene i IL Blåmann

Innkalling til årsmøte i IL Blåmann 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Blåmann. Årsmøtet avholdes torsdag 27.mai kl. 19.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen onsdag 26.mai kl. 21.00 på il.blamann@gmail.com. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  


Ved påmelding tilsendes lenke for å få tilgang til årsmøtet på teams. 


For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IL Blåmann i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IL Blåmann. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IL Blåmannss lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på il.blamann@gmail.com .

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i IL Blåmann


Les mer ved å klikke på linkene under

Saksliste
Styrets beretning
Årsmelding Basket
Årsmelding Fotball
Årsmelding Skigruppa
Årsmelding Anlegg
Årsmelding Friidrett
Årsmelding Idrettsskolen
Årsmelding SkategruppaKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.