Informasjon fra valgkomiteen

Postet av IL Blåmann den 24. Feb 2022

Kjære medlemmer!  

29. Mars 2022 er dato for årsmøte i IL Blåmann. Og ved årsmøtet arrangeres det  som seg hør og bør valg av nytt styre. For at IL Blåmann skal opprettholde de mange  aktivitetene og kunne ta vare på alt av anlegg, inkludert klubbhus, er det viktig at alle  medlemmene er med å ta ansvar for å drifte klubben etter gjeldende vedtekter og  lovnorm. Det er medlemmene i fellesskap som skal drive klubben.  

Valgkomitéen vil nå jobbe frem mot årsmøtet med å kartlegge aktuelle kandidater  som ønsker å stille til valg. Klubben har behov for personer med ulike egenskaper,  erfaringer og kvaliteter. Erfaring fra styrearbeid er en fordel men ikke noe krav. Det  viktigste er å få et godt sammensatt styre bestående av personer som selv ønsker  bidra og som har kapasitet til å sette av litt tid til oppgavene de påtar seg.  

IL Blåmann har de siste årene hatt til dels store utfordringer med å få nok personer til  å stille til valg (på lik linje med de fleste andre klubber), og i år også håper vi på god  hjelp i fra dere til å fylle rollene. Halve styret er ikke på valg, og derfor vil kontinuiteten  i styret være opprettholdt på et godt nivå. Valgkomitéen mener det er viktig at alle  medlemmer fra fylte 15 år som ønsker det, skal få mulighet til å komme inn å bidra.  Så har du hatt lyst til å jobbe med styrearbeid, ser du behovet og mulighetene for at  nettopp du kan være med å gjøre IL Blåmann til en enda bedre klubb for  medlemmene våre?  

Ta kontakt med oss i valgkomitéen så snart som mulig! :-) 

Med vennlig hilsen valgkomitéen  

Ken Rune Johansen mob. 480 79 122 kenrunejo@gmail.com 

Cathrine Henaug mob. 92820753 cathrine.henaug@nina.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.